Quick Tours Guide System

Wszystkie nasze wycieczki z wyjątkiem jednodniowych obsługiwane są za pomocą systemu Tour Guide.

Zestawy WT-300 są aktualnie najpopularniejszym systemem w Polsce. 

  • 40 kanałów – ponadstandardowa liczba kanałów zapewnia bezpieczeństwo i odporność na zakłócenia, a także możliwość pracy wielu grup jednocześnie w tym samym miejscu.
  • Duży zasięg – w naszych testach odległość od nadajnika do odbiornika, przy której nadal jakość odbioru była znakomita wynosiła ponad 130 metrów w linii wzroku.
  • Odporność mechaniczna – obudowa odbiorników i nadajników została wykonana z tworzywa odpornego na zarysowania, upadki z niedużej wysokości, trudne warunki wycieczek o napiętym programie… Nasi klienci przyznają, że po roku intensywnego używania ich WT-300 wygląda nadal jak nowy.
  • Bezawaryjność – mówiąc krótko: nasz serwis nie ma nic do roboty…