Error: JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62

Informacje MSZ

LITWA

(Republika Litewska)

Stolica: Wilno

Waluta: euro, 1 EUR = 100 centów

Język urzędowy: litewski

Inne języki: rosyjski, polski, angielski

 

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Litwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatelom UE oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

 

PRZEPISY CELNE

Obywatele RP wjeżdżający i wyjeżdżający z Litwy nie podlegają ograniczeniom dotyczącym ilości zakupionych i przewożonych towarów, pod warunkiem, że są one przeznaczone do użytku osobistego, a nie na sprzedaż, i nie przekraczają unijnych limitów. Sprzedaż lub przekroczenie unijnych limitów grozi konfiskatą towarów oraz dodatkowymi karami np. odebraniem pojazdu, którym towary były przewożone. Według Dyrektywy UE z 2008 r. dopuszczalne limity towarów akcyzowych przeznaczonych do własnego użytku to:

 

 • 800 szt. papierosów
 • 400 szt. cygaretek 
 •  200 szt. cygar
 • 1 kg tytoniu
 •  Napoje spirytusowe 10 l
 • Pośrednie 20 l
 • Wino 90 l w tym 60 l. wina musującego
 • Piwo 110 l

Podróżni przewożący przez granicę litewską lekarstwa zawierające substancje psychotropowe lub narkotyki, używane przez nich w celach leczniczych, powinni mieć przy sobie imienne zaświadczenie wydane na tę okoliczność przez właściwą placówkę zdrowia. Ilość takich lekarstw jest limitowana - na okres nie dłuższy niż 30 dni na terytorium Litwy. Podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium UE maja obowiązek zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki o kwocie równej lub wyższej niż 10.000,-EURO (a także ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.) Zgodnie z rozporządzeniem unijnym, obowiązek zgłoszenia występuje w przypadku przewozu lub wywozu środków płatniczych przez granicę zewnętrzną UE. Organy celne wszystkich państw UE, na podstawie nowych przepisów, mogą zatrzymać niezgłoszone środki pieniężne oraz podjąć działania przeciwko osobom, które nie zgłoszą gotówki w kwocie 10.000,- EURO lub wyższej.

Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) na Litwę jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego paszportu dla psa, kota, fretki lub tchórza z adnotacją o wykonanych szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z innych krajów UE broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej zawierającej stosowne wpisy dotyczące broni oraz dokument uwiarygodniający powód podróży z bronią np. zaproszenia na polowanie lub zawody strzeleckie. Europejską Kartę Broni Palnej może zastąpić zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

 

PRZEPISY PRAWNE

Przestępstwa narkotykowe są surowo karane. Szczególnie surowo karana jest sprzedaż narkotyków nieletnim.

Palenie tytoniu jest zabronione w restauracjach, kawiarniach, barach itp. oraz w większości miejsc publicznych. Spożywanie alkoholu lub poruszanie się w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych jest karane grzywną.

 

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Obowiązkowe szczepienia ochronne nie są wymagane. Obywatele RP ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania na Litwie z opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia. W celu skorzystania z tego prawa należy przed wyjazdem uzyskać w NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ daje prawo do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Przez pojęcie świadczenia niezbędnego należy rozumieć każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia, w jakim znajduje się pacjent. W celach weryfikacyjnych trzeba okazać EKUZ bezpośrednio w placówce służby zdrowia - lekarzowi lub administracji szpitala.

W większych miastach możliwe jest także korzystanie za opłatą z prywatnych ośrodków opieki zdrowotnej.

 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

 

Infrastruktura drogowa na Litwie jest dobra. Używanie świateł mijania obowiązuje przez cały rok. Od 10 listopada do 1 kwietnia należy używać opon zimowych. Policja drogowa jest szczególnie wyczulona na przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy. Wykroczenie to karane jest wysokimi mandatami, a nawet pozbawieniem prawa jazdy. Przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h jest karalne karą grzywny w wysokości od 289 do 435 EUR wraz z zakazem prowadzenia pojazdów od 1 do 3 miesięcy lub 7 dobami aresztu z pozbawieniem prawa jazdy na 6 mies. (art. 124 KWPA RL). Warto pamiętać, że w ramach działającego w Unii Europejskiej od kwietnia 2014 r. systemu wymiany informacji za przekroczenia prędkości zarejestrowane przez fotoradary mandatami karani są także kierowcy spoza Litwy.  


Opłaty za drogi obowiązują w przypadku poruszania się pojazdem ciężarowym, autobusem lub busem (od 8 miejsc dla pasażerów). Opłaty należy uiścić również wtedy, gdy ilość miejsc dla pasażerów jest mniejsza niż 8, lecz w dowodzie rejestracyjnym auto zostało określone jako pojazd ciężarowy. Opłaty należy dokonać (wykupić winietę) na stacjach benzynowych. Należy pamiętać by właściwą część winiety nakleić na szybę auta. Informacja na temat opłat drogowych znajduje się na stronie internetowej Litewskiej Dyrekcji Transportu Drogowego:http://www.lra.lt/en.php/road_charges_and_tolls/user_charge_vignettes/8591#3099 (j. angielski).


W przypadku kolizji, każdy z uczestniczących w niej kierowców lub inny uczestnik zdarzenia ma obowiązek powiadomienia policji i pozostania na miejscu wypadku, jeśli:

•          w wyniku wypadku drogowego doznali urazów ciała lub zginęli ludzie,

•          w wypadku drogowym uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy,

•          na miejscu wypadku brak osoby, której mienie zostało uszkodzone (np. pojazd zaparkowany na parkingu, poboczu itp.; słup telefoniczny, znak drogowy lub inne mienie będące własnością władz samorządowych, instytucji państwowych i prywatnych).


Policja zaleca, by wszyscy uczestnicy kolizji upewnili się czy inni kierowcy posiadają prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, polisę ubezpieczeniową oraz czy są trzeźwi. W przypadku braku chociażby jednego z ww. dokumentów oraz uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik kolizji jest nietrzeźwy należy również wezwać policję. Zawiadamianie policji o wypadku drogowym nie jest konieczne, jeżeli nie wystąpiły przypadki wymienione powyżej, a uczestnicy kolizji są zgodni, co do okoliczności wypadku. W takim przypadku uczestnicy kolizji powinni wypełnić Deklarację Wypadku Drogowego (Eismo Įvykio Deklaracija)  lub na czystej kartce papieru nakreślić schemat wypadku, opisać okoliczności z podaniem danych personalnych uczestników kolizji (na podstawie przedłożonych dokumentów), zebrać podpisy wszystkich uczestników kolizji oraz w miarę możliwości świadków. Kierowcom zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego (art. 204.) dzieci do 135 cm wzrostu mają być przewożone w specjalnych fotelikach, dostosowanych do ich wzrostu i wagi:

•          Grupa 0 – dzieci ważące mniej niż 10 kg;

•          Grupa 0+ - dzieci ważące mniej niż 13 kg;

•          Grupa  I  - dzieci ważące od 9 do  18 kg;

•          Grupa II  - dzieci ważące od 15 do 25 kg;

•          Grupa III  - dzieci ważące od  22 do 36 kg.

 

Poruszając się po litewskich drogach, trzeba pamiętać, że w odniesieniu do określonych kategorii kierowców niedopuszczalna jest nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi. Generalnie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,4 promila, jednak w przypadku kierowców ze stażem mniejszym niż dwa lata, kierowców samochodów ciężarowych i autobusów oraz motocyklistów limit wynosi 0,0 promila. W razie powtórnego stwierdzenia prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym lub bez prawa jazdy policja może dokonać konfiskaty pojazdu. W przypadku złamania przepisów ruchu drogowego policja jest uprawniona do zatrzymania prawa jazdy kierowcy.

 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

Infrastruktura drogowa jest dobra. Między większymi miastami jest dobrze rozwinięta sieć autobusowa.

 

ŚWIĘTA

Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia - Nowy Rok i Dzień Flagi Litewskiej, 16 lutego - Święto Odrodzenia Państwa Litewskiego, 11 marca - Święto Odrodzenia Niepodległości RL, 1 maja - Międzynarodowy Dzień Pracy, 24 czerwca - św. Jana, 6 lipca - Koronacja Króla Mendoga i Dzień Państwa Litewskiego, 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 24 grudnia – Wigilia,  25-26 grudnia - Boże Narodzenie, oraz święto ruchome - Wielkanoc.

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

Zagrożenie przestępczością jest mniej więcej na tym samym poziomie co w Polsce. Ze względu na liczne przypadki kradzieży kieszonkowych należy zachować szczególną ostrożność przy zwiedzaniu wileńskich kościołów, zwłaszcza Ostrej Bramy i Katedry.

W sklepach na terenie całego kraju po godz. 22.00 obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.

Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, straż pożarna 01, policja 02, pogotowie 03, informacja telefoniczna 118; pomoc drogowa – przykładowe firmy:

•          http://www.automisija.lt/

+37065557802

•          UAB SAUDA

Tel. 1414, +370 800 01414, www.1414.lt

•          UAB Altas Assistance

Tel. 1810

•          UAB Euroasista www.euroasista.lt

1888 , +370 800 00000, +370 5 210 44 22

•          UAB SOS Kelyje

+370 687 09339

•          UAB Techninė Pagalba

+370 644 644 00

 

Długość ścieżek rowerowych w poszczególnych miastach:

•          Wilno  – 113 km.

•          Kowno – 50 km

•          Kłajpeda – 81,5 km

•          Szawle – 57,6 km

•          Poniewież – 91 km

 

W przypadku zetknięcia się z próbą wymuszenia łapówki należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do właściwych służb litewskich – całodobowo pod alarmowy numer 112 lub numer telefonu Departamentu Policji przy MSW RL 00370 5 272 5372 (zgłoszenia są przyjmowane w j. litewskim, rosyjskim, angielskim). Oficjalne pisemne zgłoszenie powinno wpłynąć jednak w j. litewskim. Próby wymuszenia łapówki przez funkcjonariuszy policji  można zgłaszać do specjalnej służby zajmującej się łapówkarstwem: Imuniteto valdyba przy MSW RL, nr telefonu 00370 5 271 7899 (w godz. 8:00 – 17:00). Służby te zarejestrują zdarzenie, a następnie niezwłocznie wyślą odpowiednią terytorialnie jednostkę do sprawdzenia prawdziwości zarzutu.

 

Anonimowe telefony zaufania:

Departament Policji przy MSW RL 00 370 5 272 5372 

Biuro Litewskiej Policji Kryminalnej Zarząd ds. Kontroli Przestępstw Narkotykowych 00370 800 20 808   

Służba ds. Badań Przestępstw Ekonomicznych przy MSW RL  00370 5 261 6205 

Służba Ochrony Granicy Państwowej 00370 800 10 112 

 

Wprowadzenie euro na Litwie

 

Zgodnie z przyjętą przez Sejm Litwy Ustawą o wprowadzeniu na Litwie euro, od 1 stycznia 2015 r. lit będzie wymieniany na euro w nieograniczonej ilości i bez określonego limitu czasowego przez Centralny Bank Litwy. Walutę wymieniać będą również banki komercyjne i państwowa poczta, jednak tylko przez pierwsze sześć miesięcy od momentu wprowadzenia euro. Następnie Centralny Bank Litwy ogłosi listę banków komercyjnych, które będą wymieniały lity na euro do końca 2015 r. Wymiana waluty narodowej na euro będzie się odbywała również w niektórych uniach kredytowych, które będą świadczyły usługi wymiany nie tylko swoim klientom, lecz wszystkim obywatelom kraju. Jednorazowo można będzie wymienić kwotę, która nie przekroczy 15 tys. litów. Ażeby wymienić większą kwotę, trzeba będzie zawczasu poinformować o tym bank, urząd pocztowy lub instytucję kredytową.


Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie

Smėlio g. 20A, LT-10323, Vilnius

tel. (+370) 5 2194700

tel. dyżurny (+370) 68561609

faks (+370) 5 2194744

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie

ul. Kalvos 4, LT-92122, Kłajpeda

tel: (00 370 46) 300365

faks: (00 370 46) 300364

tel. kom.: (00 370) 650 93 322

http: www.konsulatrp-klajpeda.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Honorowy Konsul Generalny: Tadeusz Jerzy Macioł

(j. polski, j. litewski, j. rosyjski, j. angielski, j. francuski)

 

POLECAMY NASZE WYCIECZKI (kliknij zdjęcie aby otworzyć ofertę)
THE BEST OF LITWA (Kowno-Mierzeja Kurońska-Wilno-Troki)

litewski klasyk
 
Najbardziej znane zakątki Litwy
 • Mierzeja Kurońska z malowniczymi wydmami 
 • litewski klimat w Kownie
 • czarujące Wilno
 • Troki z pięknym zamkiem

BURSZTYNOWE WYBRZEŻE - SZAWLE - KOWNO

litewski klasyk

Wypoczynek + zwiedzanie
 • relaks nad morzem w Połądze
 • Mierzeja Kurońska z malowniczymi wydmami
 • Góra Krzyży w Szawlach
 • litewski klimat w Kownie

BURSZTYNOWA LITWA (Kowno-Mierzeja Kurońska-Pałnga-Kretynga)

klajpeda palanga
 
Wzdłuż Niemna nad morskie klimaty
 • Kowieńska starówka
 • pokaz delfinów czarnomorskiech
 • Park Narodowy Mierzei Kurońskiej
 • wypoczynek w Połądze
 • Nadniemeńskie miasteczka

 

 

LITEWSKI KLASYK (Druskienniki-Wilno-Troki-Kowno)

litewski klasyk

Klasyczna trasa na długie weekendy
 • relaks w Druskiennikach
 • Wilno od A do Z
 • malownicze Troki
 • litewski klimat w Kownie