Kaziuki w Wilnie

Jarmark Kaziukowy w WilnieKaziuki to święto Wilna, największe tego typu wydarzenie na Litwie i jednocześnie najstarszy jarmark w tej części Europy. To również symboliczne pożegnaniem z zimą. Ich tradycja sięga XVII wieku. Jest to jarmark odpustowy upamiętniający młodego księcia Kazimierza Jagiellończyka, wnuka Władysława Jagiełły, patrona Litwy i patrona rzemieślników,. Następca tronu Wielkiego Księstwa Litewskiego zmarł 4 marca 1484 w Grodnie i pochowany został w Katedrze Wileńskiej.

Czytaj więcej...

Kościół św. Piotra i Pawła

kosciol piotra i pawla wilnoWizytówka Wilna, jeden z najwspanialszych zabytków tego miasta. Barokowy kościół położony na Antokolu, w dzisiejszej dzielnicy Wilna. Michał Kazimierz Pac, hetman wielki litewski i najbardziej znaczący magnat litewski drugiej połowy XVII w. ufundował ten kościół (wraz z klasztorem augustianów) jako wotum za pomyślne zakończenie wojny z Moskwą.

Czytaj więcej...

Ostra Brama

ostra bramaJednym z symboli wileńskich jest Ostra Brama. W źródłach historycznych pierwsza wzmianka o Ostrej Bramie pochodzi z 1514 roku.

Ostra Brama dla większości jest miejscem świętym – sanktuarium Maryjnym. Jednakże kilka stuleci temu była to tylko jedna z dziesięciu bram miasta z basztą obronną – jedyna, która przetrwała do dziś. O funkcjach obronnych tej budowli świadczą strzelnice dobrze widoczne na zewnętrznej elewacji bramy.

Czytaj więcej...

Plac Ratuszowy – Rynek Starego Miasta

wilnoPlac Ratuszowy od sześciu stuleci jest jednym z głównych placów w Wilnie.

W 1387 roku Litwa przyjęła chrzest, a Wilnu nadane zostały prawa Magdeburskie. Toteż zaistniała potrzeba wzniesienia siedziby władz miejskich. Ponieważ w tym miejscu znajdował się Rynek miasta, ratusz zbuwano właśnie tu. W budynku rozlokował się Magistrat (czyli Rada Miasta). Znajdowały się tu sale sądowe, skarbiec, archiwum, skład broni i amunicji oraz pomieszczenie, gdzie przechowywane były wzorce jednostek miar. W piwnicy było więzienie.

Czytaj więcej...

Uniwersytet Wileński

uniwerekUniwersytet Wileński należy do najstarszych uczelni w Europie Wschodniej. Założono go wówczas, gdy na Litwie rozpowszechnił się ruch reformacyjny i do walki z reformacją zaproszeni zostali jezuici. Zakon Jezuitów szybko przejął w swoje ręce edukację. W 1569 roku powstało kolegium, zaś w 1579 roku – Uniwersytet Wileński. Teren Uniwersytetu Wileńskiego kształtował się w ciągu kilku stuleci, dlatego są tu zarówno budynki gotyckie i renesansowe, jak też barokowe i klasycystyczne. Swoistego kolorytu nadają uczelni arkady i galerie oraz trzynaście wewnętrznych dziedzińców. Sławne dziedzińce nazwane są imionami wybitnych wychowanków i profesorów tej uczelni – na Dziedzińcu Wielkim na ich cześć osłonięte zostały tablice pamiątkowe.

Czytaj więcej...

Aleja Giedymina (Gedimino prospektas)

prospekt gedymina wilnoAleja Giedymina to główna ulica miasta. Zaczyna się przy Moście Zwierzynieckim i kończy na ul. Šventaragio (Katedros a.).
Ulicę wytyczono w 1836 roku i nadano jej nazwę alei Świętojerskiej. Kiedy Wilno znajdowało się w granicach Polski (1920-1939), była to ulica Mickiewicza. Za sowietów przemianowano ją na aleję Lenina. Obecną nazwę – Gedimino prospektas – nosi od 1989 roku.

Czytaj więcej...

Kościół św. Anny

wilnoKościół św. Anny jest arcydziełem późnego gotyku. Nie ma jednego zdania, co do autorstwa i daty budowy tej świątyni. Popularna legenda głosi, że Napoleon Bonaparte zachwycony finezyjnością architektury tego kościoła chciał go na dłoni przenieść do Paryża. Niestety rzeczywistość nie była tak romantyczna: podczas wyprawy Napoleona przez Litwę kościół został przekazany kawalerii francuskiej. Jednakże Napoleon w swoim liście do żony zaznacza, że „Wilno to bardzo piękne miasto”…

Czytaj więcej...

Kościół Bernardynów

zabytki wilnaKościół Bernardynów pod wezwaniem św. Franciszka i św. Bernarda to masywna, ciężka budowla. W razie potrzeby mógł służyć nie tylko do celów religijnych, lecz także obronnych. Świadczy o tym 19 strzelnic widocznych na północnej elewacji kościoła. Zachowały się ostrołukowe arki okien, przypory w kształcie stopni, płaska spokojna kompozycja fasad, do gotyckiej architektury doskonale dopasowany został późniejszy siedemnastowieczny renesansowy fronton. Fresk na frontonie pochodzi już z dziewiętnastego wieku.

Czytaj więcej...

Zarzecze

zarzecze w wilnieDzielnica ta często porównywana do paryskiego Monmartru lub do dawnej kopenhaskiej Kristianii, gdyż Zarzecze – to „republika“ artystów. Dzielnica ma własny hymn, konstytucję, prezydenta, premiera, ambasadorów, biskupa oraz swojego patrona - Anioła Zarzecza z brązu... Są tu też dwa kościoły, cmentarz, siedem mostów. Konstytucja Republiki Zarzecza wypisana jest na murze i można ją przeczytać skręcając w ulicę Paupio.

Czytaj więcej...

Wieża telewizyjna

tvNajwyższym budynkiem w mieście jest wieża telewizyjna; ma 326,5 m wysokości, a znajdująca się na wysokości 165 metrów restauracja jest najwyżej położonym ogólnodostępnym punktem widokowym. Stoliki umieszczono przy oknach na obrotowej platformie, która w ciągu godziny wykonuje pełen obrót wokół własnej osi, dzięki czemu można z lotu ptaka zobaczyć panoramę całego miasta.

Czytaj więcej...

Troki (Trakai)

trokiTroki założono pomiędzy czterema jeziorami. Na wyspie na największym z nich, czyli na jeziorze Galvė, stoi zamek zbudowany w połowie XIV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta. To największy i najlepiej odrestaurowany zamek na Litwie.

Czytaj więcej...

Soviet Bunker

wilno25 kilomterów od Wilna, 5 metrów pod ziemią – i już jesteś w ZSRR. Tu masz możliwość na dwie godziny przenieść się w przeszłość i stać się obywatelem państwa totalitarnego.

Na przybyszy czekają strażnicy z psami. Po pożegnaniu ze swoimi rzeczami, pieniędzmi, aparatami fotograficznymi i telefonami komórkowymi, ubrany w szare sowieckie waciaki, zanurzysz się w pełne napięcia i socjologicznych absurdów życie obywatela ZSRR. Będziesz prowadzony labiryntami, zobaczysz audycje telewizyjne i sklepy z 1984 roku, przesłucha Cię KGB, nauczysz się hymnu ZSRR i szybkiego wkładania maski przeciwgazowej. Będziesz mógł także potańczyć w rytm muzyki z tych czasów i sam przygotować prawdziwy radziecki obiad. Nieopodal Wilna, na odgrodzonych od spojrzeń ciekawskich 2 hektarach lasu znajduje się dwupiętrowy tajny podziemny bunkier o powierzchni 3 000 m2. Powstał na rozkaz z Moskwy jako alternatywna stacja telewizyjna na wypadek wojny atomowej z Zachodem.

Czytaj więcej...

Park Europy

 
park europyZaledwie w odległości 19 km od centrum Wilna znajduje się atrakcyjne muzeum sztuki współczesnej. W Parku Europy założonym w 1991 r. eksponowanych jest ponad 100 rzeźb wykonanych przez słynnych rzeźbiarzy z wielu państw świata. Wśród nich są tu dzieła takich twórców, jak Dennis Oppenheim, Magdalena Abakanowicz, Sola Le Witt. W tym muzeum pod otwartym niebem obejrzeć można nie tylko InfodrzewoLNK wpisane do księgi rekordów Guinessa, lecz także wiele innych imponujących dzieł sztuki współczesnej. Co roku park odwiedza ponad 60 tysięcy turystów z kraju i zagranicy

Czytaj więcej...